En liten svensk klimahistorie. Skrevet av Tove Lifvendahl i Corren.se. KEJSARNAS NYA TEORI: Ur boken Sedelärande berättelser från förr, utgivningsår 2109:

 

"För hundra år sedan levde ett folk som tyckte så ofantligt mycket om att skrämma upp

varandra att de gång på gång sade att nu stundar världens undergång. De brydde sig inte

om att kontrollera faktaunderlaget ordentligt eller att hörsamma invändningar. I denna

miljö av undergångsteorier gick det mycket muntert till; var dag kommo många nya profeter

till, en dag kommo två bedragare. De gåvo sig ut för att vara vetenskapliga forskare och ha

bevis för att jordens temperatur steg till följd av människans åverkan.

 

Ej nog med att stegringen skulle leda till katastrof och undergång, utan uppvärmningen var

av sådan art att även temperatursänkningar skulle betraktas som evidens för att det verkligen

pågick en temperaturstigning. Och bevisen sade de var så starka och enstämmiga, att de enda

som skulle ifrågasätta dem voro sådana som inte brydde sig om miljöförstöring, skövling

eller också vore otillåtligt dum och oansvarig.

 

Det var ju en präktig teori, tänkte de dåtida kejsarna. Om vi ansluter oss till den skulle vi

kunna upptäcka vilka i vårt rike som är för eller emot vår fina miljö, och vi kunna skilja de

kloka och ansvarstagande från de dumma och oansvariga. Ja, den teorin måste genast

upphöjas till lag. Och så gav de bedragarna ära och berömmelse. De satte också upp

arbetsgrupper, skrev förordningar och förslag utifrån teorin som de låtsades att de visste

stämde, men de hade icke de ringaste egna bevis, utan litade helt till bedragarna.

 

När de första kritikerna dök upp bland sådana som också kallade sig forskare och miljövänner,

och när kejsarna blev ifrågasatta, insåg de att de själva inte hade någon kunskap om huruvida

teorin stämde, men det sade de icke. När kejsarna frågade bedragarna hur teorin kunde bevisas,

påminde de om att bevisen var så starka och enstämmiga att de enda som skulle ifrågasätta

dem var oansvariga miljöförstörare som led av konspirationsteorier.

 

Kejsarna sade, å, vi vet alldeles utomordentligt väl att teorin stämmer, det är ju så samstämmiga

bevis. Nå, det gläder oss, sa bedragarna. Alla människor i riket talade om den präktiga och

användbara teorin. Gud, vilken tur att vi känner till den här teorin! Undergången hade annars

drabbat oss! Inför den största, magnifika, ypperliga manifestationen för teorin, gick kejsarna i

processionen, och alla människor sade: Gud, vad de är kloka! Vilket ansvarstagande! Vilket

engagemang!

 

Ingen hörde de barn som stod bredvid och tittade på och undrade varför ingen vuxen fick eller

vågade tycka annorlunda. Ingen låtsades bry sig om att den grunddata som teorin sades vila

på vägrades visas upp. Och trots att bedragarnas elektroniska korrespondens blev publik där

det framkom att de friserat siffrorna för att få teorin att stämma, vågade ingen ifrågasätta teorin,

av rädsla för att verka oansvarig eller dum. Det kröp i kejsarna, som hörde barnens röster tränga

igenom folkmassan, men de tänkte som så: Nu måste vi hålla ut till processens slut. Och så

höll de sig ännu rakare, och deras kammarherrar fortsatte bära på teorin som alls icke var ledd i bevis."