Hvor stort er ditt karbon-“fotavtrykk”?

 

 

Her er bilder av 2 hus, begge eid av svært rike personer. Huset til venstre har geotermiske varmepumper sentralt plassert som sirkulerer vann gjennom rør som er gravd ned til ca. 100 meters dybde, der temperaturen er konstant, nesten 20 grader C. Vannet varmer huset om vinteren og kjøler det ned om sommeren. Systemet krever omkring 25% av strømmen som kreves til tradisjonell oppvarming og avkjøling. En nedgravd sisterne samler regnvann fra taket. Sisternen samler også utslagsvann fra vasker, toaletter og dusjer etter at det har gått gjennom rensetanker.

Huset til høyre er på over 2000 m2 og har 20 rom (8 baderom ikke medregnet). Oppvarmingen gjøres ved naturgass. Gjennomsnittsregningen for strøm og naturgass er på over $2400 (14400 kr) pr. måned. Huset forbruker mer enn 20 ganger den energien som en gjennomsnittsbolig i USA benytter. Eieren unnskylder seg med at han kjøper CO2-kvoter.

Hvem av disse huseierne er miljøbevisst? Eieren av huset til venstre, i Crawford, Texas,  er George Bush. Huset til høyre er eid av Al Gore. Han drar omkring og forteller alle andre at de skal minke sine CO2-fotavtrykk.

Liv og lære! Hvorfor tar ikke pressen tak i dette?

 

 

 

 

Hentet fra en pdf skrevet av PhD Seán G. Dwyer