En kort oversikt over hvordan du kan lage temperaturgrafer: