Lysenkoisme kommer av russeren Trofim Denisovitsj Lysenko, som levde 1898-1976. Han var biolog og stilte seg i skarp opposisjon til den mendelske arvelære og det grunnlag den hadde gitt planteforedlingen. I praksis kom han til å hevde det lamarckistiske prinsipp, dvs. at det ytre miljø aktivt kan forandre plante- og dyrearters arveanlegg i en slik retning at arten passer bedre i dette miljø.

 

 

Mot slutten av 1930-årene ble hans oppfatning anerkjent som den eneste riktige. Han startet en nådeløs forfølgelse av tilhengere av klassisk genetikk, og mange ble fengslet og forvist.

 

 

I 1938 ble han president for Lenins landbruksvitenskapelige akademi i Moskva. Han rettet voldsomme angrep mot de få forskere som fremdeles støttet den mendelske genetikk. De fleste av dem kom da med erklæringer om at de hadde tatt feil og at Lysenkos lære var den riktige. De andre mistet sine stillinger.

 

Lysenkoisme betyr at vitenskapen underordner seg politiske mål, slik som vi ser i klimaspørsmålet.

 

 

 

I korte trekk kan sammenlikningen mellom Lysenkoismen  og "Global oppvarming" betraktes slik:

 

 

 

1. Arbeid først gjennom politiske organisasjoner

 

 

2. Hevd så at vitenskapen er avgjort. Det er ingenting å diskutere

 

 

3. Se bort fra, eller nekt for alle bevis for at spådommer kan være gale

 

 

4. Heng ut opposisjonen (mendelske genetikere, Global oppvarming-“fornektere”)

 

 

5. Straff opposisjonen (gjennomføring og eksil, tap av arbeidsplasser eller forskningsmidler, ydmykelse i media)

 

 

6. Forhold deg til en gjeldende ideologi (stalinisme, Environmentalisme)

 

 

7. Støtt en enorm propagandamaskin, og,

 

 

8. Lag et stort byråkrati der mange mennesker har karrierer avhengig "det styrende konseptet".

 

 

 

******************************************************

 

 

Lysenkoismen ble senere erstattet med virkelig vitenskap.