Vi må jo justere tidligere tiders temperaturmålinger litt ned om vi skal bevise at det er varmest nå!

Met.no sier følgende om "homogenisering" av temperaturmålinger:

Forbedrer kvaliteten på historiske data

Forskere ved Meteorologisk institutt har deltatt i et internasjonalt prosjekt som har klart å styrke kvaliteten på historiske klimadata, slik at størrelsen på klimaendringer kan angis mer nøyaktig.

Prosjektet anbefaler bruk av et nyutviklet program for homogenisering av tidsserier, for å forbedre kvaliteten på dataseriene. Det nye med dette prosjektet er at man har testet forskjellige metoder for homogenisering av seriene og har funnet fram til de beste, som man har bygget et nytt program ut fra. Dette er så anbefalt av prosjektet. En viktig grunn for en slik anbefaling er at mange land vil ta i bruk den nye metoden. Dermed kan man med større nøyaktighet sammenlikne resultater over landegrensene.

 

Her virker det som folkene bak Climategate har en finger med i spillet. Hele tiden har de forsøkt å få det til å se ut som om tidligere tiders temperaturer var lavere enn de nåværende. Metoden ser tydelig ut til å gjelde flere land enn Norge. Dette er en smart måte å gjøre det på:

 

 

 

De gjør akkurat tilsvarende andre steder her nord:

 

Nord-Øst i USA. Her legges utelukkende vekt på de stasjonene som har størst stigende trend, dvs. ved kysten:

alt

 

Av en eller annen merkelig(?) grunn er det vanskelig å få tak i originale engelske målinger før 1950 og etter 1970.

Hva kan grunnen være til det?

Interesserte bør også undersøke hva som gjøres av justeringer på  Grønland, i  Irland og Skottland.

Nå kan det være dags for en realitetsorientering: