hypotese, foreløpig påstand (tese) som fremsettes for å kunne planlegge og gjennomføre et eksperiment eller en undersøkelse som har til hensikt å undersøke om den foreløpige påstanden kan forkastes eller ikke. Forstavelsen hypo- ('under') betegner at påstanden er foreløpig, f.eks. arbeidshypotese, forskningshypotese.