Har den globale oppvarmingen stoppet?

Etter Thayer Watkins, San José State University

 

 

 

Temperaturutviklingen i den lavere del av stratosfæren:

 

Spørsmålet "Har den globale oppvarmingen stoppet?" er til stadig økende irritasjon for alarmistene, de såkalte AGWerne.

Svarene varierer litt, men alarmistene kommer ofte med utsagn som:

 

Nei! Temperaturene i de siste N årene har vært de høyeste siden 1880.

Nei! Temperaturene har ikke gått ned.

Nei! De globale temperaturene har i de siste N årene vært X% høyere enn det globale gjennomsnittet i det 20 århundre.

Nei! At temperatur varierer og at dette påvirker kortere trendberegninger er ikke noe spesielt nytt. Det kan du produsere med tilfeldige tall.

 

Disse og lignende utsagn viser en innbitt motstand mot enhver betydning av ordet "stoppet". Denne typen utsagn kommer nå, siden de nåværende temperaturverdier ser slik ut:

Denne uviljen til i bruke logikk og å akseptere empiriske data, minner om den tiden i Europa da teologien sto i veien for utviklingen av vitenskapen. Moderne vitenskap kan i mange henseende sies å ha startet med Galileo Galilei, og hans klartenkte måte å stole på empiriske data.

Tenk dere denne scenen ved "Det skjeve tårn i Pisa". Galileo Galilei har sluppet 2 kuler fra tårnet. Den ene kula er 10 ganger tyngre enn den andre. Assistenten hans, Guiseppe, står på bakken ved bunnen av tårnet.

 

Galileo: "Guiseppe! Har kulene stoppet å falle?"

Guiseppe: "Nei, Galileo. De er på det laveste punktet de har vært hittil, og begge kulenes posisjon de siste 30 sekundene er det laveste de har vært den siste timen."

Galileo: "Javel, si fra når de har stoppet å falle!"

Dette siste utsagnet til Galilei burde jo vært:

"Selvsagt er de på sitt laveste punkt, og holder seg der, din tåpe! Det er det som viser oss at at de har stoppet!"

 

Like tåpelig som Guiseppes utsagn var, er tilsvarende utsagn fra alarmister og de statsorganene som er forventet å gi oss informasjon i stedet for desinformasjon. Her er noen flere eksempler i samband med utflatingen av den globale temperaturen de siste 13 år.

 

 

NASA and climate scientists throughout the world have said, however, that the years starting since 1998 have been the hottest in all recorded temperature history.

skepticalscience.com

 

Stoppet betyr ikke reversert

 

If a Denier refuses to let go of the cherry picked shorter time period I have found it useful to just note that 2005 was hotter than 1999 through 2004 so obviously it was warming.


greenfyre.wordpress.com

 

Variable med en stokastisk komponent, men ingen trend, vil fra tid til tid nå nye rekordnivå. Det forventede maksimum av statistisk sampling, øker med samplingsstørrelsen.

 

 

Og det blir klart(?) varmere(?)

 

Fakta er vel heller:

Ikkekatastrofal Antropogen Global Oppvarming på 0,5o C pr.

århundre har ikke stoppet.

 

Katastrofal Antropogen Global Oppvarming har aldri eksistert.

 

Betrakter vi hele 180-års-serien med data, finner vi 30-års-sykler som går opp og 30-års-sykler som går ned. Disse blir overlagret av en trend på + 0,5o C pr. århundre. Argumentasjonen for å forsvare skremselspropagandaen baserer seg på "kirsebærplukking" av data fra perioden etter 1975.

Kilden til disse syklene er"The Pacific (Multi)Decadel Oscillasjon, en naturlig syklus som er en slags big brother til El Niño-fenomenet. På samme måte som den sørlige  El Niño-oscillasjonen, er det ikke en fast periode, men den varierer.

Den nåværende perioden der den globale temperaturen har flatet ut kommer vel bare av at vi er ved toppen av syklusen, slik at nedsvingen av denne vil overstige den langsiktige trenden på 0,5o C pr. århundre. Likevel fortsetter alarmistene å påstå at jorda opplever en katastrofal, global oppvarming, selv om grafen etter all sannsynlighet vil se slik ut om noen år:

 

Men da ser man vel straks muligheten til å skifte fra en form for alarmisme til en annen. Hvem går først ut? Stephen Schneider eller James Hansen?