Urbaneffekten i USA - Tas det tilstrekkelig hensyn til den?

Det varmeste 10-året i USA var på 1930-tallet.

I tidligere tider tok NOAA og NASA hensyn til urbaneffekten når de fremstilte temperaturgrafene.

I 1999 hadde NASA denne grafen på hjemmesida si:

 

Selv James Hansen gikk god for denne grafen. Men alarmismen krever sitt. Derfor valgte man å

å ta med de urbane stasjonen uten å ta spesielle hensyn. Da kunne man igjen fremstille skremselen, slik: